درخواست مشاوره‌، همکاری یا تماس با من

نیازهای کسب‌وکارتان را به شکل موردی، شفاف و کوتاه بنویسید و جزییات بیشتر را بگذارید برای گفت‌وگو در جلسات مشاوره!

 

من فرم شما را با دقت می‌خوانم، سایت و شبکه‌های اجتماعی کسب‌وکارتان را بررسی می‌کنم تا با نوع کار شما و مسیری که تا این‌جا آمده‌اید، آشنا شوم و گره‌های کار را شناسایی کنم.

 

حداکثر 10 روز بعد از ثبت درخواست، پیشنهادها و راهکارهایم را به نشانی ایمیل‌تان می‌فرستم تا اگر مایل بودید، وارد مرحله‌ی بعد یعنی «شروع همکاری» شویم. به همین سادگی!

فرم همکاری

کدام برندها به من اعتماد کرده‌اند؟

Scroll to Top