خواندنی‌ها

خواندنی‌ها

حل مساله

حل مساله یا تعریف مساله؟!

فکر می‌کنم مشکل اصلی ما در تعریف مساله است نه حل مساله! درواقع مساله‌ی اشتباه را با فرضیات خودمان تعریف می‌کنیم درحالی که مساله‌ی اصلی

ادامه مطلب »

اتاق کار

همکاری را از کجا شروع کنیم؟

فرم مشاوره‌ی رایگان را پر کنید تا بعد از بررسی نیازهای کسب‌وکارتان، با هم گفت‌وگو کنیم.

Scroll to Top